YÖNETİM SİSTEMLERİ
Yönetim Sistemleri Entegre Politikamız


Eti Bakır Mazıdağı İşletmesi Kalite, Enerji, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Entegre politikamız olarak:

 • Kimya/madencilik sektöründe içinde bulunduğumuz bölgeye, topluma, çevreye ve ulusal ekonomiye katkı sağlayan, yatırım yapan, saygılı, örnek ve lider bir kuruluş olmayı;
 • Tüm faaliyetlerimizi yasalara, uygulanabilir diğer gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, hesap verebilir, sorumlu, değer yaratan bir yönetim anlayışı ile yönetmeyi;
 • Süreçlerimize yönelik amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli kaynakları sağlamayı;
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak taahhüt ettiği tüm yönetim sistemleri ile ilgili amacına uygun ölçülebilir hedefler belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmeyi,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçleri ve yönetim sistemlerimizin performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, güvenilir ve şeffaf ilişkiler tesis etmek amacıyla, müşteri taleplerinin yönetimini, müşteri memnuniyetini izlemeyi ve müşteri şikayetlerine uygulanabilir çözümler sunmayı;
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek satın alma ve tasarım faaliyetlerinin değerlendirilmesi sırasında enerji performansını dikkate almayı, verimliliğimizi, ürün kalitemizi ve çeşitliliğimizi artırmayı;
 • Çalışanlarımızın yetkinlik ve yeteneklerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim, çalışma ortamı ve kaynakları sağlamayı;
 • İlke ve değerlerimizin gereği olarak çalışanlarımızın görüşlerini almayı, onların katılımını sağlamayı ve değerlendirmeyi;
 • Sıfır iş kazası hedefi ile üretim sahalarında iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve büyük endüstriyel kazaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı iş koşullarını sağlamayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve iş sağlığı güvenliği risklerini azaltmayı;
 • Doğal kaynaklarımızın ve enerjinin verimli kullanımını desteklemeyi;
 • Faaliyetlerimizde doğal kaynakları verimli kullanarak, sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunmasını, kirliliği önlemeyi, atık miktarını minimuma indirmeyi, geri kazanım yöntemlerini takip ederek dönüşüm fırsatlarını değerlendirmeyi, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi,
 • Çevre kazalarının önlenmesini ve atıkların azaltılmasını hedefleyen, çevre kirliliğini önleyen, çevreyi koruyan çevre dostu teknoloji ve ürünleri süreçlerimize entegre etmeyi;
 • taahhüt ederiz.

Çevre Yaklaşımımız


 • Türkiye’nin birçok noktasında işletmeleri ile faaliyette olan Cengiz Holding iştiraki olan Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlemiş olduğu ilke ve değerlerinden biri olarak insana ve doğaya saygı ilkesini benimsemiş olup ve tüm faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir.
 • Sektöre sunduğu ürün ve hizmetlerle öncülük misyonu taşıyan Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi üretim tesislerinin bulunduğu bütün noktalarda çevre ile alakalı tüm yerel ve ulusal mevzuatlara uymaktadır. Çevre ekosistemlerinin korunması adına çevresel riskleri aktif bir şekilde belirleyip süreçleri iyileştirmekte ve konuyla alakalı tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
 • Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi üretim tesislerimizin bacalarında son teknoloji baca arıtma sistemleri olup tüm mevzuat gereklilikleri yerine getirilmektedir. Hammaddemiz olan pirit madeni Karbon ayak izimizi azaltmak adına demiryolu taşımacılığı vasıtasıyla tesisimize getirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile de bu sürece destek verilmektedir. Karbon ayak izinin en bilinen yutaklarından sayılan ağaçlandırma çalışmaları konusunda sürekli artan sayılarla süreci başarılı bir şekilde yürütmektedir. Su tasarrufu konusunda tüm çalışanlarının bilinçlendirilmesini sağlamakla birlikte kullandığı kapalı çevrim su sistemleri ile büyük oranda su tasarrufu sağlanmaktadır. Enerji tasarrufu önem verdiğimiz ve sürekli iyileştirmelerle desteklenen bir sürecimizdir.
 • Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi teknolojinin sürekli takibi ile çevresel etkileri en aza indirecek mevcut en iyi teknikleri kullanmakta, sürdürülebilir kaynak kullanımını benimseyerek doğal kaynak tüketimini en düşük seviyeye indirmekte, iklim değişikliğine sebep olan etkilerin farkında olup sürece mevcut koşullarda yapılabilecek tüm iyileştirmeleri uygulamakta, oluşan atık miktarını en aza indirmekte, atıkların türüne göre kaynağında ayrı toplanmasını sağlamakta, geri dönüşüm oranını arttırmakta, tüm eylemlerimizde etkileşimde bulunduğumuz ekosistemi, biyoçeşitliliği ve yaşanabilir çevreyi sürdürülebilir kılmak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.
 • Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi topluma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışanların, müşterilerin ve diğer paydaşların çevreye, doğaya ve insana saygılı olmayı ek olarak çevre farkındalığını geliştirmeyi
 • taahhüt etmektedir.
Eti Gübre; ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlayan dev projeleri hayata geçirmeye, Türkiye için çalışıp üretmeye devam ediyor.

 • +90 (482) 522 13 35

 • Poyraz Mah.47700
  Mazıdağı, Mardin / TÜRKİYE

 • P.tesi - Cuma : 08:00 - 18:00
  C.tesi     : Hafta Tatili
  Pazar     : Hafta Tatili