AMONYAK

Amonyak Tesisi

Amonyak, başta kimyasal gübre ve çeşitli kimyasalların üretimi olmak üzere, ev temizlik maddelerinden patlayıcılara, ilaç sanayisinden soğutma sistemlerine kadar birçok alanda aktif ana hammadde ve katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Amonyağın Fiziksel Özellikleri

 • Görünüş: Renksiz
 • Koku: Keskin kokulu ve boğucu
 • Yoğunluk: 0,696 gr/cm3 (20 °C)
 • Ph (%1’lik çözelti): 11,7
 • Kaynama Noktası: -33,4 °C (1 atm)
 • Donma Noktası: -77,7 °C
 • Buhar Basıncı: 8,6 bar (20 °C)

Üretim ve Tüketim Değerleri

Amonyak üretiminin ana hammaddeleri doğalgaz, su ve atmosfer havasıdır. Üretim için gerekli olan elektrik enerjisi, Eti Gübre A.Ş. Mazıdağı Fosfat Tesisleri bünyesinde bulunan ve toplam kurulu gücü 32 MW olan buhar türbininden ortalama 8 MW olarak karşılanmaktadır.

 • Üretim Kapasitesi: 300 ton/gün Sıvı Amonyak
 • Doğal Gaz Tüketimi: 253.000 SM3/gün
 • Ham Su Tüketimi: 480 ton/gün
 • Atmosfer Havası: 277.000 NM3/gün
 • Elektrik Enerjisi Tüketimi: 204 MW/gün

Üretim Prosesi

Kimyasal formülü NH3 olan amonyak; hidrojen (H2) ve azot (N2) gazlarının aşağıdaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşur.


Amonyak üretimi için gerekli olan H2 ve N2 gazlarının üretimi aşağıdaki 6 aşamada gerçekleşir.
 1. H2 Gazının Buhar + Doğalgaz Reaksiyonu Sonucu Üretilmesi
 2. N2 Gazının Proses Gazına Atmosfer Havası Eklenerek Elde Edilmesi
 3. Proses Gazı İçerisindeki CO Gazının CO2 Gazına Dönüştürülmesi
 4. Proses Gazı İçerisindeki CO2 Gazının Uzaklaştırılması
 5. Sentez Gazının Saflaştırılması
 6. Amonyak Sentez Reaksiyonu

Üretilen gaz amonyak, soğutma suyu ve sıvı amonyak ısı değiştiricilerinde soğutulup sıvılaştırılarak her birinin kapasitesi 3400 ton olan 2 adet küresel depolama tanklarına gönderilir. Amonyak, küresel tanklarda 6 bar basınçta ve 10 derece sıcaklıkta gübre üretiminde kullanılmak üzere depolanır. Ayrıca oluşabilecek amonyak kaçaklarına karşı tankların etrafına havuz yapılmış olup su püskürtme sistemi kurulmuştur.

Eti Gübre; ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlayan dev projeleri hayata geçirmeye, Türkiye için çalışıp üretmeye devam ediyor.

 • +90 (482) 522 13 35

 • Poyraz Mah.47700
  Mazıdağı, Mardin / TÜRKİYE

 • P.tesi - Cuma : 08:00 - 18:00
  C.tesi     : Hafta Tatili
  Pazar     : Hafta Tatili