TEDARİK POLİTİKASI

SORUMLU TEDARİK POLİTİKASI

Kapsam

Bu politika, Eti Bakır A.Ş.’nin Bakır, Çinko, Kobalt vb. element içeren malzemeleri temin eden, mevcut ve seçilme durumunda olan tedarikçileri ile ilgilidir.

Giriş

Eti Bakır A.Ş, doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda sektöründe lider konumdadır. Eti Bakır A.Ş, tedarikçilerinden işlerini en yüksek seviyede etik yürütmelerini; emeğe ve insan haklarına saygılı olmalarını ve ayrıca çevreye duyarlılığını, öncelikli olarak beklemekte ve sürekli talep etmektedir. Eti Bakır A.Ş Sorumlu Tedarik Politikasını; Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberinin Ek-II de yer alan Tedarik Zinciri Politika Modeline uygun olarak oluşturmuştur.

Ürünler ve Prosesler

Kobalt, özellikle yüksek kapasiteli pil, pil, mıknatıs ve elektromıknatıs üretiminde kullanılmaktadır. Çinko, Galvanizli saclar ve inşaat malzemeleri ile elektrik ve diğer havai hat direklerinde kullanılmaktadır. Bakır, elektrik-elektronik sanayi ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır.

Eti Bakır A.Ş üretim prosesinde, Eti Bakır Küre Maden sahası flotasyon tesisinde konsantre bakır üretim atığı olan pirit hammaddesi kullanılmaktadır. Pirit hammaddesi, sülfürik asit tesisinde yakılmakta, ortaya çıkan kalsin külü liç tesisine transfer edilmektedir. Kalsin çamurlaştırılıp otoklavda liç işleminden geçirildikten sonra kobalt, çinko ve bakır elementleri solüsyon halinde çamurdan ayrıştırılır. Elde edilen solüsyon, bakır solvent ekstraksiyon ünitesine gönderilerek seçici organik sayesinde, bakır elementi diğer metallerden ayrıştırılır. Bakır solvent ekstraksiyon ünitesinden çıkan kobalt ve çinko içeren solüsyon, kobalt solvent ekstraksiyon ünitesine gönderilerek seçici organik sayesinde kobalt ve çinko elementleri diğer metallerden ayrıştırılarak ürünler elde edilir.

Tedarik Zinciri Taahhüdümüz

Eti Bakır A.Ş olarak,
• Tedarikçilerimizin OECD uyum rehberine, Ulusal ve Uluslararası Yasal ve Şirket Etik Politikalarına uygunluklarını özenle değerlendireceğimizi,
• Tedarikçilerimizin çatışmalı bölgelerden maden temin etmediklerini teyit edeceğimizi,
• Tedarikçilerimizin OECD uyum rehberine aykırılıklarını tespit ettiğimizde, tolerans göstermeyeceğimizi, tedarikçi ile olan ilişkilerimizi derhal askıya alacağımızı ve sonlandıracağımızı,
• OECD uyum rehberine aykırılıkları bulunan tedarikçilerimizden kar veya menfaat temin etmeyeceğimizi
• Maden çıkarma, taşıma, ticaretini yapma, işleme veya ihraç etme faaliyetleri vasıtasıyla devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı hiçbir desteğe tolerans göstermeyeceğimizi,

Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden mineral tedarik etmeyeceğimizi, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın da aynı şekilde bu kararlara uymalarını destekleyeceğimizi taahhüt ederiz.

Eti Bakır A.Ş, etik dışı iş davranışları, rüşvet, yolsuzluk ve zorla çalıştırma konularında “Sıfır Tolerans Politikası” uygulamaktadır.

Tedarikçiler İçin Gereklilikler

Çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden çıkarılan madenlerin risklerini ve maruz kalma durumunu yönetmenin bir parçası olarak, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan beklentilerimiz;

• Tedarik sürecinde, her türlü işkence, zulüm ve insanlık dışı/küçültücü muamelenin olmaması;
• Çalışanların kendi çalışma isteğiyle olmaksızın zorla veya ceza tehdidiyle, her türlü zorla çalıştırma uygulamasına maruz kalmaması;
• Çocuk işçiliğinin olmaması;
• Cinsel şiddet gibi diğer yoğun insan hakları ihlallerinin olmaması;
• Tedarik sürecinde savaş suçları, diğer ciddi uluslararası insani hukuk ihlalleri, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırımın yaşanmaması;
• Maden sahalarında veya taşıma güzergahlarında, maden ticareti yapılan yerlerde yasa dışı haraç alan veya vergi uygulayan olmaması;
• Tedarik sürecinde, aracıları ihracat şirketlerini veya uluslararası tüccarları yasa dışı şekilde vergilendiren veya bunlardan haraç alanların olmaması;
• Tedarik zincirimizdeki herhangi bir şirketin kamu ya da özel güvenlik güçleriyle sözleşme yapması halinde bu güvenlik güçlerinin Güvenlik ve İnsan Haklarına aykırı hareket etmemesi
• Güvenliğin sağlanması amacıyla kamu güvenlik güçlerine yapılan ödemelerde şeffaflığın, orantısallığın ve hesap verilebilirliğin olması;
• Tedarik zincirindeki madenlerindeki emek-yoğun ve küçük ölçekli işletmelerin, kamu veya özel güvenlik güçlerinin olumsuz etkilerinden, özellikle zanaatkâr madenciler başta olmak üzere hassas grupların etkilenmesinin önlenmesi;
• Madenlerin menşeini gizlemek veya saptırmak ve maden çıkarma, ticaretini yapma, işleme, taşıma ve ihracat faaliyetlerinde hükümetlere ödenen vergiler, ücretler ve imtiyaz ücretleri konusunda kamuoyunu yanıltmak maksadıyla hiçbir şekilde rüşvet teklif edilmemesi;
• Madenlerin çıkarılması, ticareti, işlenmesi, nakliyesi veya ihracatından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı kara para aklama riskinin bulunduğu durumlarda, kara para aklamanın ortadan kaldırılması.

İş Sağlığı Güvenliği & Çevre

Eti Bakır A.Ş'nin sürdürülebilirlik taahhüdü, kaynakların verimli kullanılmasının yanı sıra çevreyi koruma, sağlıklı ve güvenli işyerleri sağlama taahhüdünü de içermektedir. Eti Bakır A.Ş, tedarikçilerinden çevre, sağlık ve güvenlik performanslarını sürekli iyileştirmek için benzer taahhütlerde bulunmalarını bekler.

İş Sağlığı ve Güvenliğin Sağlanması: Tedarikçiler, uygun kontroller, eğitim, çalışma prosedürleri ve kişisel koruyucu ekipman dahil olmak üzere çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlayacaktır. Tedarikçiler, iş yeri için geçerli olan tüm sağlık ve güvenlik yasalarına uyacaktır.

Çevreye Saygı: Tedarikçiler, yürürlükteki çevre yasalarına uyacak ve atık, hava emisyonu ve atık su deşarjlarının güvenli yönetimini sağlayacak sistemlere sahip olacaktır. Tedarikçiler, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak, çevresel etkiyi sürekli olarak en aza indirmeye çalışmalı ve kaynak verimliliğinde sürekli iyileştirmeler yapmalıdır.

Tedarikçilere Yönelik İş Etiği Kurallarına İlişkin Beklentiler

Eti Bakır A.Ş, tedarikçilerinden politikalar, eğitim, izleme ve denetim mekanizmaları dahil olmak üzere yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasalara ve bu Kurallarda belirtilen ilkelere uyumu teşvik edecek sistemler ve kontroller uygulamalarını bekler. Tedarikçiler, Eti Bakır A.Ş.'ye mal ve hizmet sunarken birlikte çalıştıkları alt yüklenici ve tedarikçilere de bu veya benzeri ilkeleri uygulamalıdır.

Eti Bakır A.Ş, tedarikçilerin bu Kurallara uygunluğunu değerlendirme ve izleme hakkını saklı tutar. Eti Bakır A.Ş, bu Kurallara uymayan tedarikçilerinden düzeltici faaliyetlerde bulunmalarını isteyebilir veya gelecekte oluşabilecek işlerde bu tedarikçiler onaylı tedarikçi olarak değerlendirilmeyebilir.

Eti Gübre; ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlayan dev projeleri hayata geçirmeye, Türkiye için çalışıp üretmeye devam ediyor.

  • +90 (482) 522 13 35

  • Poyraz Mah.47700
    Mazıdağı, Mardin / TÜRKİYE

  • P.tesi - Cuma : 08:00 - 18:00
    C.tesi     : Hafta Tatili
    Pazar     : Hafta Tatili